WYNIKI! WYNIKI! – „Konkurs pięknego czytania w języku angielskim dla klas I-III” „Perfect Reading Contest in English for Classes I-III”

26 kwietnia 2023 roku w  Młodzieżowym Domu Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30, o godz. 9.00 odbył się „Konkursu pięknego czytania w języku angielskim dla klas I-III”. W konkursie uczestniczyli: uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w ZSP nr 17 w Krakowie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie. Komisję Konkursową tworzyło czterech nauczycieli języka angielskiego z powyższych szkół i jeden nauczyciel języka angielskiego z Domu Kultury. Komisja Konkursowa w swojej ocenie brała pod uwagę: dykcję, interpretację, poprawność wymowy i płynność czytania.  

W klasie 1 pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza Pięknego Czytania w klasie I” zdobył:  

Nikodem Mrugała, z kl. 1c ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie,  

Miejsce drugie zdobyła:  

Izabella Burdek, z kl. 1b ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie 

Miejsce trzecie zdobył:  

Dominic Kimborowicz, z kl. 1b, ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie,  

W klasie 2  pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza Pięknego Czytania w klasie II” zdobyła:  

Maja Górka, z kl. 2bze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie,  

Miejsce drugie zdobył:  

Maksymilian Czeluśniak z kl 2a ze Szkoły Podstawowej nr 55 im. im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie,  

Miejsce trzecie zdobyła:  

Maja Pastuszka, z kl. 2 ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w ZSP nr 17 w Krakowie. 

W klasie 3 pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza Pięknego Czytania w klasie III” zdobyła: 

Izabela Brzozowska z  kl. 3 ze Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 

Miejsce drugie zdobyła:  

Anna Belava, kl. 3 ze Szkoły Podstawowej nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 

Miejsce trzecie zdobyła:  

Weronika Żochowska, kl. 3 ze Szkoły Podstawowej nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w ZSP nr 17 w Krakowie 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.  

Składamy podziękowanie wszystkim partnerom konkursu za życzliwość, pomoc i wsparcie: 

 • PKO Bankowi Polskiemu w Krakowie, Oddział 12,  ul. Beskidzka 30 
 • Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30 
 • Wydawnictwu Oxford University Press   
 • Piekarni – Cukierni „DOM CHLEBA” w Nowej Wsi, Nowa Wieś 27, 32-410 Dobczyce, sklep: ul. Podedworze 6, Kraków.  

* * * * * * * * * * * * *

Regulamin „Konkursu pięknego czytania w języku angielskim dla klas I-III”

I. Terminy i miejsce konkursu 

Informacja dla uczniów i rodziców o konkursie : 27 luty (poniedziałek) 2023

Etap I klasowy: 22 marca (środa) 2023

Etap II szkolny: do 12 kwietnia (środa) 2023, odesłanie zdjęcia Załącznika nr. 1 oraz Załącznika nr 2.

Etap III międzyszkolny: 26 kwietnia (środa) 2023, Młodzieżowy Domu Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30, o godz. 9.00.

II. Założenia konkursu
Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 
III. Cele konkursu: 
•    „Konkurs pięknego czytania w języku angielskim dla klas I-III” jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Celem tej formy rywalizacji jest:
•  rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
•  stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności.

IV. Przebieg konkursu
„Konkurs pięknego czytania w języku angielskim dla klas I-III” składa się z trzech etapów:

Przygotowanie do konkursu: Nauczyciel języka angielskiego informuje rodziców o konkursie i rozdaje uczniom, którzy chcą wziąć udział w konkursie wydrukowane teksty.
Etap I klasowy – do 22 marca (środa) 2023. Nauczyciel przed konkursem zbiera podpisane zgody rodziców na udział ich dzieci w konkursie. Uczniowie na wyznaczonej przez nauczyciela lekcji języka angielskiego losują numerki  i prezentują  przygotowane przez siebie teksty.

Klasy I, teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1) i The Magic Cooking Pot (Tekst 2).

Klasy II,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2) i The Ugly Duckling (Tekst 3).

Klasy III,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2), The Ugly Duckling (Tekst 3) i The Gingerbread Man (Tekst 4).

Po I etapie nauczyciel języka angielskiego wyłania za pomocą Załącznika nr 3. „Karta oceny w konkursie pięknego czytania dla klas I-III”  jednego lub dwóch najlepiej czytających uczniów w danej klasie, którzy wezmą udział w II etapie.

Etap II szkolny do 12 kwietnia (środa) 2023. Zaproszeni uczniowie na lekcjach wyznaczonych przez nauczycieli języka angielskiego (lekcja dla klasy I, lekcja dla klasy II, lekcja dla klasy III) znowu losują numerki  i prezentują przygotowane przez siebie teksty.

Klasy I, teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1) i The Magic Cooking Pot (Tekst 2).

Klasy II,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2) i The Ugly Duckling (Tekst 3).

Klasy III,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2), The Ugly Duckling (Tekst 3) i The Gingerbread Man (Tekst 4).

Po II etapie zostają wyłonieni  przez zespół nauczycieli języka angielskiego za pomocą Załącznika nr 3. „Karta oceny w konkursie pięknego czytania dla klas I-III” :

 • trzej najlepiej czytający uczniowie z klasy I,
 • trzej najlepiej czytający uczniowie z klasy II
 • trzej najlepiej czytający uczniowie z klasy z klasy III

(łącznie 9 uczniów z danej szkoły) którzy wezmą udział w III etapie. Nauczyciel języka angielskiego wysyła zgłoszenie do konkursu na adres e-mailowy koordynatora konkursu  oraz zdjęcia: Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do 12 kwietnia (środa) 2023.
Etap III międzyszkolny26 kwietnia (środa) 2023, Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20, godz. 9.00.

Czytanie tekstów wylosowanych bezpośrednio na konkursie.

Klasy I, teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1) i The Magic Cooking Pot (Tekst 2).

Klasy II,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2) i The Ugly Duckling (Tekst 3).

Klasy III,  teksty: Three Billy-Goats (Tekst 1), The Magic Cooking Pot (Tekst 2), The Ugly Duckling (Tekst 3) i The Gingerbread Man (Tekst 4).

Po krótkim przygotowaniu, fragmenty książki zostaną zaprezentowane Komisji Konkursowej oraz publiczności.

V. Materiały

Wszystkie teksty dla klas I-III znajdują się na stronie:

sp55krakow.pl/category/konkursy/

VI. Komisja konkursowa

Komisję konkursową tworzą nauczyciele języka angielskiego ze szkół biorących udział w konkursie.

VII. Oceniane będą:

 • Dykcja
 • Interpretacja
 • Poprawność wymowy
 • Płynność czytania

VIII. Czas czytania przygotowanego fragmentu tekstu nie może przekraczać 8 minut.

IX. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.

Najpiękniej czytający uczeń z klasy I otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania w klasie I”.

Najpiękniej czytający uczeń z klasy II otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania w klasie II”.

 Najpiękniej czytający uczeń z klasy III otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania w klasie III”.

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 55 w Krakowie, ul. Dobczycka 20.

Młodzieżowy Domu Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie, ul. Beskidzka 30

Koordynator konkursu:

Katarzyna Polak, kontakt:  kpolak@sp55krakow.pl

ZAŁĄCZNIKI:

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute