Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem szkolnym, reprezentującym rodziców uczniów danej szkoły. Powoływana jest w celu współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami szkoły dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania.

Istotną częścią jej działalności jest współpraca z dyrekcją, która obejmuje wspomaganie procesu edukacyjnego, występowanie z wnioskami oraz opiniami zarówno do dyrektora jak i rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może także gromadzić środki z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły, a także dysponować nimi.

Pełny opis sposobu funkcjonowania, celów, zadań i kompetencji Rady Rodziców znajduje się w Regulaminie Rady Rodziców w sekcji „Dokumenty”, a dotychczasowe działania znajdują się tutaj poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tej strony i regulaminu.

WSPARCIE RADY W DZIAŁANIACH

Część zadań Rady Rodziców wymaga posiadania środków finansowych, które w głównej mierze pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Dodatkowymi źródłami finansowania są odpisy tzw. 1% (aktualnie jest to 1.5% podatku) jak również organizowane w szkole loterie czy sprzedaż ciast lub innych produktów przy okazji szkolnych wydarzeń.

Dobrowolne, roczne składki na fundusz Rady Rodziców ustalone na rok 2023/24 wynoszą:

 • 100 zł (jedno dziecko w szkole)
 • 150 zł (dwoje dzieci w szkole)
 • 170 zł (troje i więcej dzieci w naszej szkole)

Numer konta Rady Rodziców:

PKO Bank Polski

79 1020 2892 0000 5702 0753 5687

Każda dodatkowa złotówka wpłacona na konto Rady Rodziców daje szansę na kolejne nagrody, warsztaty czy inicjatywy dla dobra uczniów i szkoły.

Równie ważnym co finansowe, rodzajem wsparcia jest zaangażowanie rodziców w realizację zgłaszanych przez nich pomysłów i inicjatyw. Rada jest katalizatorem, ale bez aktywności pozostałych rodziców nie jest w stanie wytworzyć efektu synergii jaki osiąga się działając w większej grupie ludzi z chęcią do działania. Wszyscy rodzice mogą również pomóc poprzez aktywne poszukiwanie zewnętrznych sponsorów i wsparcia z różnego rodzaju funduszy czy firm.

Inicjatywy opisane poniżej nie odbyły by się, gdyby nie ludzie, którzy za nimi stali oraz pomagali w ich realizacji. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie oraz zachęcamy do włączenia się w nasze prace; zgłaszanie pomysłów i wspólne ich wykonywanie. Wszyscy dążymy do tego, aby szkoła była bezpiecznym miejscem rozwijającym wiedzę i pasję naszych dzieci – a w działaniach w grupie siła jest jeszcze większa.

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez przedstawicieli we wszystkich klasach jak również poprzez e-mail: SP55RadaRodzicow@googlegroups.com (wiadomości nie mogą przekraczać 8 MB).

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW W POPRZEDNICH KADENCJACH

W poprzednich latach Rada Rodziców zaangażowała się w wiele inicjatyw, zarówno tych wynikających z ustawy o szkolnictwie, jak również w obszarach które wpisywały się w statutowy zakres jej pracy, ale nie są obowiązkiem Rady. Z najważniejszych, warte wymienienia są:

 • zaangażowanie w akcję „podwórko Nivea”, dzięki czemu szkoła zyskała nowy plac zabaw na swoim terenie,
 • organizacja warsztatów świątecznych, podczas których dzieci wykonywały ozdoby na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy,
 • pomoc w organizacji festynu szkolnego z okazji dnia dziecka (w minionym roku Rada Rodziców sfinansowała watę cukrową oraz dofinansowała zakup akcesoriów do malowania w czasie festynu),
 • doposażenie klas i pracowni szkolnych (np. telewizory, tablice szkolne),
 • doposażenie świetlicy w zabawki i sfinansowanie wymiany wykładziny,
 • wymiana filtrów do wodopojów,
 • koordynacja i zaangażowanie w udział szkoły w akcję sieci sklepów LIDL o nazwie „Szkoły Pełne Talentów”
 • organizacja dyskoteki andrzejkowej w minionym roku,
 • zainicjowanie i wsparcie wykonania wygłuszenia akustycznego korytarza szkolnego (pierwsze takie wygłuszenie w Krakowie),
 • zainicjowanie zmiany harmonogramu dzwonków szkolnych oraz organizacji wydawania posiłków w stołówce,
 • coroczny zakup upominków pożegnalnych dla uczniów klas ósmych oraz finasowanie nagród dla uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem,
 • współfinansowanie nagród w konkursach szkolnych i poza szkolnych, rozwijających zainteresowania i wiedzę dzieci,
 • corocznie opiniowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,
 • wystawianie opinii dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej podczas wyborów dyrektora szkoły.