Dokumenty

Program Profilaktyczno-Wychowawczy SP nr 55                                                                      „http://sp55krakow.pl/Program-wychowawczo-profilaktyczny-SP-55.pdf” 
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 55
Statut SP 55
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link

 

 

Regulamin wycieczek szkolnych
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link

 

 

Regulamin korzystania z podręczników zakupionych ze środków dotacji celowej
Regulamin korzystania z PODRECZNIKÓW
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link

 

 

 

Wzór oświadczenia- zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie
zwolnienie z WDŻ   wzór
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link

 

 

 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020                                            „http://sp55krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/wykaz-podręczników-2019.2020-.pdf”
Aby pobrać/odczytać dokument kliknij w powyższy link