Spotkania z rodzicami i godziny dostępności nauczycieli

SPOTKANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2023/2024

I okres

6 września 2023 r. – zebrania obowiązkowe

31 stycznia 2024 r. – zebrania obowiązkowe, podsumowanie I okresu

II okres

24 kwietnia 2024 r. – zebrania obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną)


Zebrania odbywają się w środy.

Godziny zebrań:

  • klasy I – II godz. 16.30

  • klasy III – V godz. 17.30

  • klasy VI – VIII godz. 18.30

  • OP2 i OP3 godz. 16.30

     


Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,

prosimy o wcześniejsze, każdorazowe anonsowanie, z kilkudniowym wyprzedzeniem, planowanej wizyty (przez dziennik elektroniczny). Ułatwi to współpracę z Państwem – pozwoli określić czasowy wymiar spotkania, zaplanować jego miejsce oraz poruszaną tematykę.

WYKAZ DYŻURÓW – GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI