Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.                                                                Egzamin ósmoklasisty: 14 – 16 maja 2024 r.
Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2024 r. 
Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

I okres: 4 września 2023 r. – 26 stycznia 2024 r.                                                                          (wystawienie ocen do dnia 19 stycznia 2024 r.)

II okres: 29 stycznia 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.                                                                      (wystawienie ocen do dnia 4 czerwca 2024 r.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Planowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 2 listopada 2023 r. (czwartek)
  • 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
  • 2 maja 2024 r. (czwartek)
  • 14 – 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasistów  
  • 31 maja 2024 r. (piątek) 

  W wyżej wymienionych dniach dyżur będzie pełnić świetlica szkolna.