Historia naszej szkoły

Dnia 23 VIII 1983 r.

oddana została do użytku w przewidzianym terminie przez KPB nowa Szkoła Podstawowa Nr 55 na os. Wola Duchacka – Zachód. Szkoła budowana według projektu indywidualnego, jest przestronna, imponująco zapowiada się część socjalna, gdzie mieścić się będą m. in. stołówka, świetlica, gabinety lekarskie”. – Tak w sierpniu pisała prasa krakowska, relacjonując stan budowy krakowskich szkół.
Kierownictwo Szkoły powierzono p. mgr Mieczysławowi Maniakowi. W uroczystym przekazaniu Szkoły Podstawowej nr 55 udział wzięli przedstawiciele Wydziału Oświaty
i Wychowania w Krakowie – Podgórzu, Kierownictwo budowy na czele z panem Zygmuntem Malewiczem oraz Dyrekcja Szkoły. W tym dniu została oddana do użytku część dydaktyczna, natomiast część administracyjno – gospodarcza i sala gimnastyczna były jeszcze nie ukończone. W ostatnich dniach sierpnia kończono elewacje szkoły
i wyrównano teren wokół budynku.

Dnia 28 VIII 1983 r.

odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem Dyrekcji Szkoły:

p. mgr Mieczysława Maniaka – dyrektora szkoły,

p. mgr Piotra Krzywdziaka – I z-ca dyrektora,

p. Ireny Kralki – II z-ca dyrektora.

Dnia 1 IX 1983 r.

rozpoczęły się zajęcia w nowej długo oczekiwanej na osiedlu Wola Duchacka Szkole.
Nowo oddany obiekt posiada trzy kondygnacje.

(W dn. 1 IX 1983 r. – oddano do użytku 2 piętra, w których mieściło się 47 pomieszczeń, w tym 25 sal lekcyjnych.
Pozostałe stanowiły pomieszczenia administracyjno – gospodarcze). Naukę rozpoczęło ok. 900 uczniów pod opieką 50 nauczycieli.
W pierwszym roku nauki było: 7 klas pierwszych, 5 klas drugich, 6 klas trzecich, 4 klasy czwarte, 3 klasy piąte, 2 klasy szóste, 2 klasy siódme, 2 klasy ósme. Łącznie: 31 oddziałów klasowych.

29 VI 1984 r.

zakończył się pierwszy rok nauki w nowej szkole. Jak wynika z zapisków kronikarskich był to rok trudny, bo pracować trzeba było w ciągle rozbudowującym się budynku szkoły.

W drugim roku szkolnym 1984/1985

oddano do użytku pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, bibliotekę, czytelnię i świetlicę. Nadal jednak czekano na upragnioną salę gimnastyczną i stołówkę.

W roku szkolnym 1984/1985

w SP 55 pobierało naukę już 1500 uczniów w 40 oddziałach klasowych: 10 klas pierwszych, 7 klas drugich, 6 klas trzecich, 6 klasy czwartych, 4 klasy piąte, 3 klasy szóste, 2 klasy siódme, 2 klasy ósme. Liczba nauczycieli wzrosła do 70.

Dnia 2 IX 1985

rozpoczął się trzeci rok nauki w murach szkoły. Tym razem inauguracja roku szkolnego odbyła się w nowo oddanej sali gimnastycznej.

Od września tego roku placówką kierowali: p. dyr. mgr Mieczysław Maniak i jego 3 zastępcy: p. mgr Piotr Krzywdziak, p. Irena Kralka i p. mgr Krystyna Huras (– nowy vice dyrektor).

W roku szkolnym 1985/1986

naukę pobierało już 1740 uczniów w 51 oddziałach:11 – klas pierwszych, 10 – klas drugich, 8 – klas trzecich, 7 klas czwartych, 6 klas piątych, 4 klasy szóste, 3 klasy siódme, 2 klasy ósme.
Tradycyjnie – już od 1984 r. uczniowie klas I otrzymywali podczas ślubowania tarcze szkolne. Tarcza miała bardzo estetyczny wygląd: na niebieskim tle białe napisy. U góry tarczy: Kraków, niżej herb królewskiego miasta Krakowa, u dołu nr szkoły „55″.

Dnia 15 V 1986 r.

odbyła się uroczystość nadanie Szkole imienia Jarosława Iwaszkiewicza w obecności córki patrona Marii Iwaszkiewicz – Wijdowskiej.

Dnia 9 XI1987 r.

ufundowanie i wręczenie szkole sztandaru. Fundatorzy sztandaru: Krakowska Fabryka Mebli, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze”, Zarząd Dzielnicy TDP, Komitet Rodzicielski.

Przez te wszystkie lata szkoła dynamicznie się rozwijała. Coraz więcej uczniów odnosiło sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Działało wiele kół zainteresowań. Szkoła, choć jeszcze młoda, nawiązywała współpracę ze środowiskiem lokalnym. Młodzież bierze udział w ważnych wydarzeniach patriotyczno – kulturalnych i społecznych, jak: 11 listopada, 3 Maja, organizuje bale integracyjne, akcje dobroczynne, festiwale kulturalne itp. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują wiele programów artystycznych dla środowiska.

Szkoła Podstawowa nr 55 działalność rozpoczęła jako 8-klasowa szkoła podstawowa, a po reformie szkolnictwa jest 6-klasową powszechną szkołą podstawową (a w II części budynku mieści się od X 2001 r. Zespół Szkół Specjalnych).

„Wychowujemy ludzi z pasją, by żyli pięknie i kochali cnoty”.

– To hasło określające charakter pracy dydaktyczno – wychowawczej naszej Szkoły.

Szkoła nasza uformowała i wykształciła wielu wspaniałych ludzi.

Mury SP 55 opuściło tysiące absolwentów.

Kalendarium (w skrócie):

– 23 VIII 1983 r. – Oddanie budynku szkoły do użytku.
– 1 IX 1983 r. – Rozpoczęcie nauki w nowej szkole (pomieszczenia dydaktyczne).
– 1 IX 1984 r. – Oddanie do użytku pomieszczeń administracyjno – gospodarczych oraz biblioteki, czytelni i świetlicy; Uczniowie otrzymują tarcze szkolne.
– 1 IX 1985 r. – Oddanie do użytku sali gimnastycznej i stołówki.
– 15 V 1986 r. – Nadanie szkole imienia Jarosława Iwaszkiewicza.
– 9 XI 1987 r. – Ufundowanie i wręczenie szkole sztandaru.
– 1 IX 1998 r. – Reforma szkolnictwa (staje się 6 klasową szkołą podstawową).
– 23 V 2003 r. – Obchody 20-lecia Szkoły.
– 16 V 2008 r. – Obchody 25-lecia Szkoły.

OTWARCIE SZKOŁY