Pedagog i psycholog szkolny

Zespół specjalistów:

Jolanta Goch– pedagog
Marta Rybak – pedagog specjalny

Godziny pracy:

Jolanta Goch (pokój 115)

Poniedziałek    9 – 14.30
Wtorek              9 -13.30
Środa                9 -13.30
Czwartek          9 – 12.30
Piątek               8 – 11.30

Można się ze mną kontaktować poprzez dziennik elektroniczny Vulcan; za pomocą poczty elektronicznej:    pedagogsp55@gmail.com

lub telefonicznie w godzinach pracy pod nr 12 6550266 wew.24.

Marta Rybak– pedagog specjalny (pokój 115)

Poniedziałek    8 – 10.30
Wtorek              —————–
Środa                13.30 – 14.30
Czwartek          11.30 – 14.30
Piątek               10.30 – 13.30

Drogi uczniu,

Masz problemy w szkole lub w domu? Chcesz z kimś o tym porozmawiać? Z jakiegoś powodu wstydzisz się poprosić  o wsparcie osoby w najbliższym otoczeniu? Zadzwoń na infolinię „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” i skorzystaj z pomocy.

tel.  116 111

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 12 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.

Drodzy Rodzice,

Przedłużająca się pandemia COVID-19 powoduje, że coraz więcej dzieci i młodzieży wymaga pomocy psychologicznej czy terapeutycznej. W linkach zamieszczonych poniżej znajdują się dane kontaktowe placówek na terenie Krakowa, w których można nieodpłatnie uzyskać takie wsparcie.

Gdzie można uzyskać pomoc psychologa/terapeuty

Dyżury telefoniczne pracowników krakowskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

Drodzy Rodzice,

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa.

Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna i nie wymaga skierowania.

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

 1. Konfederacka 18
  30-306 Kraków
  tel. 12 266-19-50
  ppp3krakow@gmail.com

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

Opiekun szkoły z ramienia poradni w roku szkolnym 2023/2024: Maria Mostowik

Druga poradnia, która udziela bezpłatnej pomocy dla uczniów z terenu miasta Krakowa to Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie (dawniej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych).

Poradnia oferuje:

specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne

pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, przyczyną których są: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji i jąkania) oraz trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszym kształceniem za granicą oraz problemy wynikające z odrębności kulturowych (dzieci z mniejszości narodowych).

Kontakt:

 1. Św. Gertrudy 2
  Kraków   31-046
  Email:            pppddd@op.pl
  Tel.:                 (12) 4224383
  Faks:               (12) 4214087
  Tel. Kom.:     +48 660637312
  http://www.poradnia-psychologiczna.pl