Akademia przyszłości

Czym jest Akademia Przyszłości?

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI powstała po to, aby pomagać dzieciom doświadczającym na co dzień niepowodzeń szkolnych w myśl hasła, że każde dziecko ma prawo do sukcesu. To jedyna w swoim rodzaju uczelnia, w której podstawowym standardem jest indywidualne zaangażowanie!

Podczas cotygodniowych spotkań wolontariusze organizują uczniom zajęcia, w trakcie których dzielą się swoją wiedzą i zainteresowaniami. Dbają przy tym o zapewnienie każdemu dziecku doświadczenia jego osobistego sukcesu. Nie jest to zatem zwykła forma pomocy w nauce. Zadaniem Tutora nie jest udzielanie korepetycji, ale poszukiwanie takich metod pracy, aby na każdych zajęciach, uczeń mógł ocenić siebie w kategoriach: to już potrafię, to wiem, to mi się dzisiaj udało… Służy temu tzw. system łatwych zadań, polegający na takiej pracy z dzieckiem, aby poprzez  zmierzenie się z łatwiejszymi zadaniami, miało okazję doświadczyć sukcesu.