Misja szkoły

Charakterystyka Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie

Motto Szkoły Podstawowej nr 55

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.

Pozwól im w życiu widzieć łąkę.”

Janusz Korczak

Misja Szkoły Podstawowej nr 55

„Wychowujemy ludzi z pasją, by żyli pięknie i kochali cnoty”

Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie znajduje się  w dzielnicy Wola Duchacka – Zachód na ul. Dobczyckiej. Budynek stoi w centrum osiedla na dużej ogrodzonej działce, bogatej w zieleń i infrastrukturę sportową (boisko wielofunkcyjne, boisko     do koszykówki, boisko do siatkówki). Teren szkoły jest oddalony od ulic.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1983. W budynku znajduje się 16 sal dydaktycznych w tym pracownia komputerowa, muzyczna, przyrodnicza, sale dostosowane do nauczania klas młodszych, sale multimedialne. Zaplecze sportowe to; hala, sala do ćwiczeń dla klas młodszych      i salka do zajęć korekcyjnych. Szkoła prowadzi oddział „0”. Jeden z pawilonów został wydzielony i przekazany na bazę dla Gimnazjum Specjalnego nr 62.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą o 15.15. Szkoła dysponuje świetlicą, stołówką, biblioteką i czytelnią.
Na terenie szkoły odbywa się wiele dodatkowych zajęć. Pracuje w niej ponad 30-stu nauczycieli   i około 10-ciu pracowników obsługi i administracji.

Szkoła jest jednostką prowadzącą samodzielną obsługę finansową. Posiada w swoich strukturach własne kadry, księgowość i płace.

Misja Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie jest następująca:

Uznajemy, że priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Zapewniamy pełny rozwój we wszystkich sferach osobowości, przy współpracy i akceptacji rodziców. Wychowujemy w duchu wartości uniwersalnych. Pomagamy w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości. Troszczymy się o wszechstronny rozwój osobowości, każdego młodego człowieka. Zapewniamy możliwość zdobywania wiedzy
i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji.
Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną i przyjazną. Jest dla uczniów rzeczywistym drugim domem i miejscem, gdzie mogą szukać prawdy o sobie i otaczającym ich świecie. Jest szkołą otwartą, będącą także centrum kultury dla naszego osiedla.

Wszystko to osiągamy, realizując proces nauczania i uczenia się w atmosferze wsparcia  i współpracy. Wspieramy rodziny w procesie wychowania.