Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość odbędzie się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.
W trakcie uroczystości wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice zobowiązani są do
przestrzegania reżimu sanitarnego.

Rodzice i opiekunowie uczniów nie będą mieli możliwości wejścia do budynku szkoły,
z wyjątkiem opiekunów uczniów klas pierwszych – z jednym dzieckiem może wejść do
szkoły tylko jeden opiekun. Obowiązuje nakaz zakrywania twarzy i dezynfekcji rąk.
Uczniowie wchodzą do budynku szkoły przez wyznaczone wejścia. Po uczniów klas drugich i trzecich o wyznaczonej porze do szatni zejdą wychowawcy i tam też odprowadzą dzieci po zakończeniu spotkania, które potrwa 30 minut.

W środę 1 września 2021 r. o godz. 8.00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Krakowie – Łagiewnikach, ul. hm. Stanisława Millana 13 odbędzie się Msza Święta na
rozpoczęcie roku szkolnego.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

KlasaGodzinaWejście do szkołyMiejsce spotkania
1 agodz. 9.00głównesala gimnastyczna
1 bgodz. 10.00głównesala gimnastyczna
1 cgodz. 11.00głównesala gimnastyczna
2 agodz. 9.00przez szatnięsala 203
2 bgodz. 9.15przez szatnięsala 206
2 cgodz. 9.30przez szatnięsala 202
3 agodz. 9.00przez szatnięsala 104
3 bgodz. 9.15przez szatnięsala 105
4 agodz. 9.30przez szatnięsala muzyczna
4 bgodz. 9.45przez szatnięsala 6
5 agodz. 9.45przez szatnięsala 4
5 bgodz. 10.00przez szatnięsala 3
6 agodz. 10.00przez szatnięsala za świetlicą
7 agodz. 10.15przez szatnięczytelnia
7 bgodz. 10.15przez szatnięsala 5
7 cgodz. 10.15przez szatnięsala 102
8 agodz. 10.30przez szatnięsala 106
8 bgodz. 10.30przez szatnięsala 7
8 cgodz. 10.30przez szatnięsala 103
1OP i 2OP1godz. 11.45wejście głównesala gimnastyczna
1Oddział przygotowawczy 1-3 i Oddział przygotowawczy 7-8