Powrót uczniów klas 1-3 do szkół od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice,

Dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego. Nauka odbywać się będzie w warunkach szkolnych w przydzielonych salach w reżimie sanitarnym, tak jak miało to miejsce jesienią. Lekcje odbywać się będą według planu  w normalnym wymiarze czasowym, a przerwy międzylekcyjne będą tak organizowane,  aby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny odpoczynek pomiędzy lekcjami.

Boksy w szatni zostały zmienione dla niektórych klas, aby zapewnić większy dystans społeczny, a nowe rozmieszczenie jest dobrze oznakowane.

Świetlica szkolna działa w pełnym wymiarze godzin od 7 do 17. Stołówka szkolna od 18 stycznia przywraca swą działalność.

Zajęcia basenowe uczniów klas trzecich na razie pozostają zawieszone do odwołania.

W związku z powrotem uczniów do szkół proszę zapoznać się z nowymi wytycznymi MEiN i MZ dotyczącymi nauki szkolnej w bezpiecznych warunkach.

Wytyczne MEiN i MZ