Szkolna wycieczka do Włoch dla uczniów klas VI-VIII

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas VI – VIII do udziału w szkolnej wycieczce edukacyjnej do Włoch.
Zostały jeszcze wolne miejsca.
Termin wyjazdu: 11-15 października 2019 r.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów: 23 września 2019 r. godz. 19.00
Osoby zapisane prosimy o wpłatę zaliczki w sekretariacie szkoły.
Program wycieczki: