14 X 2019 r. nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne

W dniu 14 października 2019 r. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.
Natomiast świetlica szkolna w tym dniu pełni dyżur i sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach: 7.00 – 17.00