Komunikat w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Rodzicie i Uczniowie klas ósmych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje o możliwości sprawdzenia swojej wiedzy podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty. Udział w próbnym egzaminie jest dobrowolny, jednak decydując się na przystąpienie do niego Uczeń i Rodzice powinni zadbać o stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Materiały będą dostępne na stronie http://www.oke.krakow.pl

w terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do próbnego egzaminu powinni we wskazane dni pobrać arkusze ze strony, rozwiązać zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w „zeszycie rozwiązań”, zamieszczonym na stronie razem z arkuszem do pobrania (plik edytowalny,
w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu). Zapisane odpowiedzi – rozwiązania zadań otwartych mogą przesłać do swoich nauczycieli danego przedmiotu w formie zdjęć lub skanów do sprawdzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut po zakończeniu pracy z arkuszem; dla języka polskiego to jest 120 + 15 min., dla matematyki 100 + 15 min., a dla j. angielskiego 90 + 15 min. Czas ten jest jednakowy dla wszystkich uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Pełne informacje na temat próbnego egzaminu można znaleźć na: http://www.oke.krakow.pl/inf/