Zgłoszenia do paczek mikołajowych z Rady Dzielnicy XI

Jak co roku, Rada Dzielnicy XI organizuje akcję „Paczka Mikołajkowa” dla wybranych dzieci w wieku od 3-12 lat, zameldowanych na terenie Dzielnicy XI. Kryterium dochodowe przyjęte przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej: 1800 zł netto na osobę w rodzinie.(świadczenia 500+ nie wlicza się do dochodu)

Aby dziecko mogło otrzymać paczkę, rodzice muszą wypełnić oświadczenie, które jest załączone poniżej i przekazać je do szkoły do 27 września (środa) /dokument proszę zostawić w sekretariacie szkoły/.