Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020 roku

Uroczystość odbędzie się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.                                                                              W trakcie uroczystości wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego:

  • rodzice i opiekunowie uczniów nie będą mieli możliwości wejścia do budynku szkoły,
  • uczniowie i nauczyciele osłaniają usta i nos maseczkami lub przyłbicami,
  • uczniowie wchodzą do budynku szkoły przez wyznaczone wejścia,
  • uczniowie spotykają się tylko ze swoim wychowawcą,
  • uczniowie nie wnoszą żadnych przedmiotów na teren szkoły,
  • uczniowie klas ósmych mają przy sobie własny długopis,
  • uczniowie klas pierwszych są odbierani i odprowadzani przez wychowawcę do szatni.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020:

Klasa Godzina, numer ucznia
w dzienniku szkolnym
Wejście do szkoły Miejsce spotkania
1 a godz. 9.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 207
godz. 9.30 – nr od 13
1 b godz. 9.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 205
godz. 9.30 – nr od 13
4 a godz. 9.00 – nr od 1 do 12 główne sala 105
godz. 9.30 – nr od 13
8 a godz. 9.00 – cała klasa główne jadalnia
8 b godz. 9.00 – cała klasa boczne, prosto na świetlicę świetlica
2 a godz. 10.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 204
godz. 10.30 – nr od 13
2 b godz. 10.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 206
godz. 10.30 – nr od 13
5 a godz. 10.00 – nr od 1 do 12 główne czytelnia
godz. 10.30 – nr od 13
5 b godz. 10.00 – nr od 1 do 12 główne sala 104
godz. 10.30 – nr od 13
5 c godz. 10.00 – nr od 1 do 12 główne sala 5
godz. 10.30 – nr od 13
3 a godz. 11.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 202
godz. 11.30 – nr od 13
3 b godz. 11.00 – nr od 1 do 12 przez szatnię sala 203
godz. 11.30 – nr od 13
6 a godz. 11.00 – nr od 1 do 12 główne sala 106
godz. 11.30 – nr od 13
6 b godz. 11.00 – nr od 1 do 12 główne sala 7
godz. 11.30 – nr od 13
6 c godz. 11.00 – nr od 1 do 12 główne sala 103
godz. 11.30 – nr od 13
7 a godz. 12.00 – nr od 1 do 12 główne muzyczna
godz. 12.30 – nr od 13
7 b godz. 12.00 – nr od 1 do 12 główne sala 6
godz. 12.30 – nr od 13
7 c godz. 12.00 – nr od 1 do 12 główne sala 3
godz. 12.30 – nr od 13