Spotkanie rodziców uczniów biorących udział w wycieczce edukacyjnej do Włoch

Spotkanie rodziców dzieci biorących udział w wycieczce edukacyjnej do Włoch odbędzie się w piątek 6 maja o godzinie 19.00, sala nr 4.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas VII i VIII, są jeszcze wolne miejsca.

Wlochy-w-Pigulce-2022