Warsztaty dla klas 7 – 29 kwietnia

29 kwietnia (poniedziałek) na terenie szkoły odbędą się warsztaty dla uczniów klas 7a i 7b w ramach programu „Bezpieczny każdy krok” realizowanego przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Harmonogram warsztatów:

Klasa 7a – 2,3,4 lekcja (od 8.50)

Klasa 7b – 5,6,7 lekcja

Druga część warsztatów obędzie się 8 maja (środa).

Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży, poprzez zapobieganie zachowaniom, takim, jak: picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków, stosowanie agresji, zachowania autoagresywne, zaburzenia depresyjne i zaburzenia odżywiania.

Warsztaty skierowane do uczniów mają na celu budowanie konstruktywnych relacji oraz komunikacji w klasie („Budujemy bezpieczną klasę”) i rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów w zakresie regulowania emocji („Moc emocji”).