Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu www.portaledukacyjny.krakow.pl
Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru – odbywa się to w terminie 1-31 marca 2021 r.

Dzień Otwarty SP55 – planowany jest w połowie marca. Dokładny termin zostanie wkrótce ogłoszony na naszej stronie internetowej.