Powrót do nauki stacjonarnej


W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 367 .

Zapraszamy zatem wszystkich Was na zajęcia do szkoły od 21 lutego 2022 r.