Moje pierwsze prawo jazdy

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminem na kartę rowerową w ubiegłym roku, w tym roku uczniowie od klasy piątej również będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz egzaminie teoretycznym i praktycznym. Ze względu na nowe przepisy oraz coraz większą popularność urządzeń transportu osobistego (UTO), chętni uczniowie nawet ze starszych klas będą mogli przystąpić do egzaminu. Na szkolnej platformie TEAMS będzie okazja do uporządkowania wiedzy i przypomnienia sobie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Znajomość przepisów i świadomość zasad ruchu drogowego związana z posiadaniem karty rowerowej jest ważna nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu i egzaminach proszeni są o zgłoszenie się do wychowawców.
Harmonogram:
Spotkania na TEAMS i egzamin teoretyczny – kwiecień
Egzamin praktyczny – maj/czerwiec
Koordynator: Agnieszka Stanisz
Egzaminator: Piotr Kasprzycki

Szczegółowe informacje oraz materiały zostaną podane w późniejszym terminie.