WYNIKI KONKURSÓW!! – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – październik 2023

Wyniki konkursu na najlepszy kolaż

Wyniki konkursu plastycznego na portret ulubionego bohatera książkowego

Wyniki Konkursu Ładnego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”

Wyniki konkursu poetyckiego „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”

Wyniki konkursu fotograficznego pod tytułem „Pokaż swoją bibliotekę

* * * * * * *

Poniżej prezentujemy prace nagrodzone w konkursie fotograficznym.

* * * * * * * * * * * * * * *

Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają końca XX w., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w czwarty poniedziałek października. Od 2008 r. obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku IASL jako hasło przewodnie MMBS 2023 wybrało – „The School Library: My Happy Place where Creativity and Imagination Flourish”, czyli w tłumaczeniu: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.

Od wielu lat również i nasza szkoła w październiku obchodzi Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W tym roku przygotowaliśmy AKCJĘ Bookcrossingową i kilka KONKURSÓW.

1. AKCJA Bookcrossingowa

Obok biblioteki szkolnej zostanie stworzona półka, na której systematycznie będą pojawiać się książki do swobodnego zabierania i czytania. Można również przynieść na wymianę własną książkę i dać jej nowe życie.

Akcja adresowana jest do wszystkich, dzieci i dorosłych, którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi.

2. KONKURS na najlepszy kolaż

Cel konkursu:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa;
 • mobilizacja uczniów do twórczego myślenia;
 • kształtowanie właściwych postawy i świadomości, że czytelnictwo to jedna z istotniejszych metod samokształcenia;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Uczestnicy: uczniowie klas I – VIII oraz OP2 i OP3

Dwie kategorie konkursu:

 • klasy I – III: hasło „Lubię czytać”
 • klasy IV – VIII oraz OP2 i OP3: hasło „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”

Zasady konkursu:

 • zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z hasłem konkursu (klasy I – III „Lubię czytać”, klasy IV – VIII „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”);
 • praca powinna być wykonana na papierze w formacie A4, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru – można używać gazet, czasopism, opakowań, tektur, bibuły, itp. Własnoręcznie tworzone wycinanki, z różnokształtnych słów, które kiedyś widniały np. w gazetach, a teraz mogą służyć nowym – lirycznym opowieściom. Te słowa, wycięte i odosobnione, a następnie wklejone w nowe konfiguracje, nie tylko mogą układać się w treść haseł, wierszy, lecz także przemawiać swoim plastycznym sąsiedztwem i zmysłowym wyglądem;
 • jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę;
 • pracę należy zaopatrzyć w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa;
 • prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi;
 • prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność;
 • estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 20 X 2023 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

3. KONKURS plastyczny na PORTRET ulubionego bohatera książkowego

Cel konkursu:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa;
 • mobilizacja uczniów do twórczego myślenia;
 • kształtowanie właściwych postawy i świadomości, że czytelnictwo to jedna z istotniejszych metod samokształcenia;
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych i wyrażenia wrażliwości artystycznej;
 • stworzenie możliwości prezentacji swoich fascynacji literackich.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – II

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie pracy plastycznej, podczas zajęć szkolnych;
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (techniki przestrzenne nie podlegają ocenie konkursowej), np.: rysunek, malarstwo, akwarela, wycinanka, techniki mieszane i inne);
 • jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę;
 • format prac A-4;
 • praca złożona na konkurs nie podlega zwrotowi;
 • praca konkursowa musi być zaopatrzona w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: bohater literacki, autor i tytuł książki, z której pochodzi oraz imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 20 X 2023 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

4. KONKURS Ładnego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”

Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma;
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania;
 • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej;
 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas III – IV

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:

 • tekst napisany na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności) o formacie A4;
 • orientacja strony dowolna;
 • wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego autora;
 • tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis);
 • tekst musi zawierać co najmniej 8 wersów (może być więcej);
 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami);
 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu);
 • jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę;
 • praca złożona na konkurs nie podlega zwrotowi;
 • praca konkursowa musi być dokładnie opisana na odwrocie (– imię i nazwisko ucznia, klasa oraz autor i tytuł przepisanego odręcznie tekstu).

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 20 X 2023 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

5. KONKURS poetycki „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”

Cel konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania uczniów poezją;
 • zachęcanie do pisania wierszy o własnych fascynacjach czytelniczych;
 • uświadamianie odpowiedzialności za użyte w wierszu słowa.

Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII oraz OP2 i OP3, miłośnicy poezji, lubiący pisać wiersze.

Dwie kategorie konkursu:

 • akrostych:

B……………………………….

I……………………………….

B……………………………….

L……………………………….

I……………………………….

O……………………………….

T……………………………….

E……………………………….

K……………………………….

A……………………………….

T……………………………….

U……………………………….

K……………………………….

W……………………………….

I……………………………….

T……………………………….

N……………………………….

I……………………………….

E……………………………….

W……………………………….

Y……………………………….

O……………………………….

B……………………………….

R……………………………….

A……………………………….

Ź……………………………….

N……………………………….

I……………………………….

A……………………………….

 • wiersz o dowolnej budowie

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie akrostychu lub wiersza o dowolnej budowie związanego z hasłem tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „BIBLIOTEKA – TU KWITNIE WYOBRAŹNIA!”.

Wiersze (- prace konkursowe) dokładnie opisane (tytuł wiersza, autor – imię i nazwisko ucznia, klasa) należy składać do 20 października 2023 r. w bibliotece szkolnej.

6. KONKURS fotograficzny pod tytułem „Pokaż swoją bibliotekę”

Cel konkursu:

 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • mobilizacja uczniów do twórczego myślenia;
 • kształtowanie właściwych postawy i świadomości, że czytelnictwo to jedna z istotniejszych metod samokształcenia.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII oraz OP2 i OP3

Zainspirowani książką Aleksandry Rybki „Pokaż mi swoją bibliotekę”, w której autorka zagląda do księgozbiorów znanych pisarek i pisarzy, zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Pokaż nam swoją własną biblioteczkę. Może pokażesz, ile książek masz, a może tylko te, które są dla Ciebie najważniejsze? Może chcesz zaprezentować je w niebanalny sposób? Technika i interpretacja tematu są dowolne. Kreatywność mile widziana!

Jedną fotografię, własnego autorstwa, prześlij na adres mozliwie@gmail.com W tytule e-maila napisz: MOJA BIBLIOTEKA, a w treści podaj własne imię i nazwisko oraz klasę.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • estetyka wykonania fotografii,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Termin przyjmowania zdjęć upływa 20 października 2023 r.

Wybrane prace konkursowe (fotografie) opublikujemy na stronie internetowej szkoły. – Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęcia.

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz prawo do przyznawania miejsc exaequo.

Organizatorzy konkursów:

Nauczyciele poloniści i bibliotekarze