Lato w szkole

Program na turnus VII:  5 sierpnia -9 sierpnia

Turnus 7 plan

 

Drodzy Rodzice,

przypominamy o zakupie dla dzieci tygodniowych biletów ulgowych na przejazdy MPK i przekazaniu ich kierownikowi w poniedziałek przy zgłoszeniu  (w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia dzieci w wieku szkolnym obowiązuje zakup biletów w komunikacji miejskiej). Jeśli dziecko jest zapisane na więcej niż jeden turnus warto rozważyć zakup biletu miesięcznego – ulgowy bilet na wszystkie linie dla dziecka posiadającego Kartę Krakowską to koszt 34 zł.

Nie dotyczy to dzieci, które posiadają ważną KKM. (np. są uprawnione do darmowych przejazdów na podstawie Karty Dużej Rodziny) – dzieci te w trakcie półkolonii powinny posiadać przy sobie dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów.

* * * * *

Jeśli ktoś z rodziców potrzebuje (np. do zakładu pracy) pisemnego poświadczenia kwoty wpłaconej na Lato w szkole to prosimy o zgłoszenie tego faktu do kierownika danego turnusu, na który dziecko uczęszcza. Zaświadczenia będzie można odebrać do końca sierpnia. Przypominamy, że cała kwota zostaje wydatkowana na atrakcje dla dzieci (bilety do kin, muzeów, warsztaty, itp.) w związku z czym szkoła nie wystawia faktur.

 

 

Akcja „Lato w szkole” 2019

W tym roku szkolnym, podczas wakacji – od 24 czerwca do 9 sierpnia 2019 roku będzie organizowana po raz kolejny akcja „Lato w szkole”. Jak co roku, głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii letnich opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Opieka nad dziećmi w formie atrakcyjnych wyjść, warsztatów i spotkań będzie sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16 dla dzieci do 10 roku życia oraz od 7.30 do 14 dla dzieci starszych. Koszt jednego tygodniowego turnusu, który ponoszą rodzice to 80 zł.

Dzieci, które nie posiadają KKM lub Krakowskiej Karty Rodzinnej (z Biletem Wolnej Jazdy) powinny posiadać tygodniowy bilet (nie dotyczy uczestników I turnusu). Darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów obowiązują do dnia 30 czerwca.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w akcji jest zapisanie dziecka przez rodzica w Sekretariacie Szkoły wraz ze złożeniem wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku oraz wpłata połowy kwoty – 40 zł  –  podczas zapisu (druga połowa płatna w pierwszym dniu turnusu u kierownika).

Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji i informowanie o wszelkich planowanych zmianach, bądź rezygnacji. Zwrot wpłaty zaliczki będzie możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji.

KARTA KWALIFIKACYJNA lato w szkole 2019 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO zał.1