Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły od 1 czerwca

Od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie szkoły zostają uruchomione konsultacje dla uczniów, które umożliwią m.in. poprawienie ocen lub uzupełnienie zaległości.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych podczas pobytu w szkole uczniów i nauczycieli, Dyrektor Szkoły prosi Rodziców, aby do godz. 13 dnia poprzedzającego (roboczego) zgłosili wychowawcy klasy chęć skorzystania przez dziecko z konsultacji (z podaniem dni, w które uczeń będzie obecny).

Zajęcia w szkole będą się odbywały zgodnie z obowiązującym w tym roku szkolnym planem lekcji.

Wszystkie zajęcia klasa odbywa w swojej sali lekcyjnej.