Konkursy języka angielskiego

W dniu 7 X 2021  na terenie naszej  szkoły odbędą się dwa konkursy z języka angielskiego.

1. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „The Bat Kid” – słuchanie ze zrozumieniem dla szkół podstawowych w dwóch kategoriach: kl. V-VI oraz kl. VII-VIII.

 
www.thebatkid.edu.pl

W konkursie weźmie udział 15 uczniów naszej szkoły.

Trzymamy Kciuki! „Good Luck!”2. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych 2021/2022

Eliminacje szkolne odbędą się zgodnie z harmonogramem 7 października 2021 r. o godz. 13.00.

Uczniowie będą pracować 75 minut.

Zapisy przyjmują Nauczyciele języka angielskiego.

Uczniowie, biorący udział w konkursie zobowiązani są do oddania zgody Rodziców na udział w konkursie następującej treści:

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEJ CÓRKI/SYNA ……………………………………………… (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) W MAŁOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU 2021/2022 ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU .……………………………………………………….(PODPIS RODZICA)

Rodzice uczniów biorących udział w konkursie proszeni są o zapoznanie z załącznikiem numer 4. załącznik nr 4. Klauzula informacyjna RODO