Konkurs matematyczny LEON

Konkurs matematyczny LEON dla klas 1-4 odbędzie się 23.03.2023 o godzinie 8.50 na stołówce szkolnej.

Pierwsze 10 minut zostanie poświęcone na przypomnienie regulaminu i sposobu zaznaczania odpowiedzi.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00. Potrwa 45 minut.

Uczniowie otrzymają kartki, które będą mogli wykorzystać jako brudnopis (obliczenia tam zapisane nie podlegają ocenie).

Każdy uczestnik konkursu musi mieć ze sobą czarny długopis lub pióro z czarnym atramentem.

Joanna Słowiak- szkolny koordynator konkursu matematycznego „LEON”.