Koniec nauki hybrydowej. Powrót do nauczania stacjonarnego

Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki 30 maja 2021 roku traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651, 701 i 752).

Oznacza to, że od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Lekcje w SP 55 odbywają się zgodnie z planem obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021.