Karta rowerowa

W dniach 9 i 10 czerwca wszyscy chętni uczniowie klas 5, 6, 7 którzy wykazali się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze, zdali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Dla każdej osoby pomiędzy dziesiątym a osiemnastym rokiem życia to bardzo ważne uprawnienia, które pozwalają poruszać się po drogach publicznych nie tylko rowerem, ale także coraz bardziej popularnymi urządzeniami transportu osobistego (UTO).
Gratulujemy!