Karta rowerowa – Gratulacje!!!

W dniach 14, 15 kwietnia uczniowie naszej szkoły
zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową.
Życzymy bezpiecznych rowerowych wycieczek.
Gratulujemy!

W razie pytań dotyczących egzaminu praktycznego prosimy
o kontakt mailowy z Panem Piotrem Kasprzyckim (piotr.kasprzycki@zss11.krakow.pl)

Po zdanym egzaminie praktycznym, uczniowie otrzymają formularz, który wraz ze zdjęciem legitymacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły.

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminem na kartę rowerową, uczniowie klasy piątej i starsi będą mogli przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Znajomość przepisów i świadomość zasad ruchu drogowego związana z posiadaniem karty rowerowej jest ważna nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Karta rowerowa uprawnia również do poruszania się urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Uczniowie, którzy chcą zdobyć uprawnienia, proszeni są o zapisanie się na egzamin u nauczycielki techniki i informatyki Pani Agnieszki Stanisz do końca maja 2023 r.

Egzamin teoretyczny planowany jest w dniach 5 czerwca 2023 r. o godz. 14.30
i 7 czerwca 2023 r. o godz 15.30 (druga grupa zdających).
Egzamin praktyczny zaplanowany jest na 13 i 15 czerwca 2023 r. o godz 15.30
(w razie złej pogody termin egzaminu praktycznego może ulec zmianie).

Przed egzaminem warto przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia i przepisy dotyczące ruchu drogowego.
Materiały edukacyjne można znaleźć na stronie Małopolskiej Policji -> link

Przed egzaminem warto zapoznać się z poniższym filmem edukacyjnym: