Egzamin próbny z OKE

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 17-19 marca (środa, czwartek i piątek) przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty. Będzie się on odbywał przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa wedle ustaleń:

środa– język polski: 120 min. (180 min. dla uczniów z dostosowaniem),

czwartek– matematyka: 100 min. (150 min. dla uczniów z dostosowaniem),

piątek– język angielski: 90 min (135 min. dla uczniów z dostosowaniem).

W tych dniach uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły wejściem przez szatnię (obowiązek dezynfekcji rąk) w maseczkach z dozwolonymi tylko przyborami piśmienniczymi (pióro/długopis z czarnym tuszem niezmazywalnym, linijka na matematykę) o wyznaczonych porach:

uczniowie klasy 8A – 8.45

uczniowie klasy 8B – 8.50

uczniowie klasy 8C – 8.55

Następnie udają się do wyznaczonych sal, w których w kilkuosobowych grupach będą pisać egzamin we wspomniane dni. Przydział sal dla uczniów zostanie przekazany poprzez dziennik elektroniczny. Do sal niedozwolone jest wnoszenie telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (kalkulator, smartwatch).

Po skończonym egzaminie uczniowie klas ósmych wracają do domu i mają dalsze lekcje według planu zajęć.

W środę i czwartek lekcje: 6,7, i 8 (od 12.40), a w piątek od lekcji 5-tej, od 12.40.

Uczniowie klas 1-3 uczą się według planu. W przypadku uczniów klas ósmych w poniedziałek i wtorek lekcje na platformie Teams  oraz konsultacje w szkole odbywają się bez zmian.

Może się zdarzyć, że z powodu konieczności obecności jakiegoś nauczyciela w szkole podczas trwania egzaminu będą odwołane wybrane zajęcia w klasach 4-7. Zmiany proszę sprawdzać w e-dzienniku.