Pedagog szkolny

 mgr JOLANTA GOCH

poniedziałek 8:45 – 12:40      9 – 10 -dyżur dla rodziców

wtorek        8:45 – 13:30

środa          9:00 – 15:30      14.20 – 15:30 – dyżur dla rodziców

czwartek     8:45 – 11:00

piątek         8.45 – 11:30

 

Drodzy Rodzice,

Spotkania, poza wyznaczonymi godzinami dyżurów, proszę, w miarę możliwości, zgłaszać wcześniej np. telefonicznie (tel.126550266, wew. 24).

Zapraszam również do sprawdzania zakładki pedagog szkolny – znajdą tu Państwo bieżące informacje nt. ewentualnych nieobecności czy godzin dyżurów podczas zebrań i konsultacji.

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa.

Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna i nie wymaga skierowania.

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

  1. Konfederacka 18

30-306 Kraków

tel. 12 266-19-50

ppp3krakow@gmail.com

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

Opiekun szkoły z ramienia poradni w roku szkolnym 2018/2019: mgr Katarzyna Gruszczyńska.

 

Druga poradnia, która udziela bezpłatnej pomocy dla uczniów z terenu miasta Krakowa to Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie (dawniej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych).

Poradnia oferuje:

specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne

pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, przyczyną których są: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji i jąkania) oraz trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszym kształceniem za granicą oraz problemy wynikające z odrębności kulturowych (dzieci z mniejszości narodowych).

Kontakt:

  1. Św. Gertrudy 2

Kraków   31-046

Email:            pppddd@op.pl

Tel.:                 (12) 4224383

Faks:               (12) 4214087

Tel. Kom.:     +48 660637312

http://www.poradnia-psychologiczna.pl