Pedagog szkolny

W okresie nauki zdalnej zapraszam do kontaktu telefonicznego ( w godzinach pracy podanych poniżej, wg grafiku od września), poprzez dziennik elektroniczny oraz w trakcie dyżurów stacjonarnych na terenie szkoły:

wtorki – 11:00 – 12:30

czwartki – 12:15 – 14:00

W ważnych sprawach istnieje oczywiście możliwość ustalenia indywidualnego spotkania.

Grafik od września 2020 r.

poniedziałek 7:30 – 12:30:

wtorek        9:30- 12:30

środa          8:50 – 15:15

czwartek     11:00 – 16:00

piątek         7:30 – 14:30

Można się ze mną kontaktować za pomocą poczty elektronicznej:    pedagogsp55@gmail.com

oraz w  pod numerem 513 681 904 ( w godzinach dyżuru w szkole; w sprawach pilnych, poza godz. dyżurów proszę o wiadomość sms).

Zachęcam również do regularnego zapoznawania się z informacjami i materiałami zamieszczanymi na stronie naszej szkoły oraz w zakładce pedagoga szkolnego. Znaleźć  tu można porady, wskazówki, ciekawe linki i propozycje materiałów do pracy.

 

Drodzy Rodzice,

Spotkania, poza wyznaczonymi godzinami dyżurów, proszę, w miarę możliwości, zgłaszać wcześniej np. telefonicznie (tel.126550266, wew. 24).

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa.

Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna i nie wymaga skierowania.

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

  1. Konfederacka 18

30-306 Kraków

tel. 12 266-19-50

ppp3krakow@gmail.com

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

Opiekun szkoły z ramienia poradni w roku szkolnym 2020/2021: mgr Katarzyna Gruszczyńska.

 

Druga poradnia, która udziela bezpłatnej pomocy dla uczniów z terenu miasta Krakowa to Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie (dawniej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych).

Poradnia oferuje:

specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne

pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnym, przyczyną których są: specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), inteligencja niższa niż przeciętna, zaburzenia komunikacji językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji i jąkania) oraz trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszym kształceniem za granicą oraz problemy wynikające z odrębności kulturowych (dzieci z mniejszości narodowych).

Kontakt:

  1. Św. Gertrudy 2

Kraków   31-046

Email:            pppddd@op.pl

Tel.:                 (12) 4224383

Faks:               (12) 4214087

Tel. Kom.:     +48 660637312

http://www.poradnia-psychologiczna.pl