Fotograf w szkole

W dniach 15 i 16 września 2021 r. (środa, czwartek) firma fotograficzna FOTON Bydgoszcz będzie robiła zdjęcia uczniom naszej szkoły. CENNIK ZDJĘĆ OFERTA FOTOGRAFICZNA – PLAKAT 1 OFERTA FOTOGRAFICZNA – PLAKAT 2

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość odbędzie się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.W trakcie uroczystości wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice zobowiązani są doprzestrzegania reżimu sanitarnego. Rodzice i opiekunowie uczniów nie będą mieli możliwości wejścia do budynku szkoły,z wyjątkiem opiekunów uczniów klas pierwszych – z jednym Czytaj więcej …