Konkurs informatyczny dla uczniów klas 4-8

KONKURS

MAŁOPOLSKA W MINECRAFT

Lubicie Minecrafta?

Pochwalcie się swoimi umiejętnościami w tym programie.

Uruchomcie wyobraźnię i zbudujcie wspaniałe obiekty z obszaru Małopolski!

Przebieg konkursu i zadanie konkursowe

  • Zaprojektuj i wykonaj w programie Minecraft zabytek kultury, przyrody lub obiekt architektury charakterystyczny dla Małopolski.
  • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 4-8 małopolskich szkół podstawowych.
  • Uczniowie mogą brać udział w konkursie w zespołach (max. 4 osobowych).
  • Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie informują o tym nauczyciela informatyki.
  • Po wykonaniu zadania przez ucznia/zespół, opiekun naukowy przesyła pracę konkursową w postaci screenów (4-8 screenów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna zgody na udział w konkursie na adres: konkurs@szkolamedialna.pl
  • Termin przesyłania zgłoszeń i prac konkursowych upływa 25 listopada 2020 r. 
  • Praca konkursowa musi być oryginalna, stworzona na potrzeby konkursu.
  • Uczeń/zespół mogą zgłosić do konkursu jedną pracę.
  • Oceniana będzie kreatywność, precyzja wykonania i poziom artystyczny.
  • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone, a uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszenia znajdują się pod linkiem: https://malopolskakoduje.pl/konkurs-2020/

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Chętnych uczniów zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny z Panią:

Jolantą Goch lub Dominiką Nowak