KALIGRAMY – SŁOWA OBRAZEM PISANE

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły (klasy I – VIII) do udziału w konkursie plastyczno-językowym „English Calligrams”.

Tematem konkursu jest napisanie angielskiego słowa w postaci kaligramu.

KALIGRAM polega na przedstawieniu wybranego słowa, tak aby jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.

Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.

Prace w formacie A4 lub A3 należy złożyć u  swojego nauczyciela j.angielskiego do 20.10.2023 r.  Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.