Zima w szkole -ferie zimowe 2019

Akcja „Zima w szkole” 2019

W tym roku szkolnym, podczas ferii zimowych – od 14 do 25 stycznia 2019 roku będzie organizowana po raz kolejny akcja „Zima w szkole”. Jak co roku, głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii zimowych opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Opieka nad dziećmi w formie atrakcyjnych wyjść, warsztatów i spotkań będzie sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16 dla dzieci do 10 roku życia oraz od 7.30 do 14 dla dzieci starszych. Koszt jednego tygodniowego turnusu, który ponoszą rodzice to 80 zł.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w akcji jest zapisanie dziecka przez rodzica w Sekretariacie Szkoły wraz ze złożeniem wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku (do pobrania ze strony) oraz wpłata połowy kwoty- 40 zł  –  podczas zapisu (druga połowa płatna w pierwszym dniu turnusu u kierownika).

Zgłoszenia uczniów do udziału w akcji przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły do dnia 21 grudnia 2018 r. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji i informowanie o wszelkich planowanych zmianach, bądź rezygnacji. Zwrot wpłaty zaliczki będzie możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji (do 11 stycznia dla turnusu pierwszego i 18 stycznia dla turnusu drugiego).