Z głębokim żalem zawiadamiamy….

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29 kwietnia 2020 r. zmarł

p. mgr Mieczysław Maniak,

pierwszy i wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 55.

Od początku, gdy w 1983 r. objął kierownictwo nowo powstałej placówki, konsekwentnie realizował własną wizję szkoły. Był człowiekiem niezwykle skromnym, pełnym życzliwości dla innych, oddanym swojej pracy, charyzmatycznym wychowawcą i pedagogiem.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 2 maja 2020 r. w Kościele Parafialnym w Biórkowie Wielkim.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie