SZKOLNE OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W ramach obchodów rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja planuje się przeprowadzić następujące konkursy:

    I. KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ /27 kwietnia 2023 roku/

   II. KONKURS PLASTYCZNY / PLAKAT ROCZNICOWY /25 kwietnia/

  III. KONKURS WYSTROJU SAL  /26 kwietnia 2023 roku/

Organizator:

                                    klasa 4A oraz 4B wraz z wychowawcami

a

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO:

 1. Uczestniczą reprezentacje klas od IV do VIII /3 osoby/.
 2. Na zadane pytanie Jury drużyna znająca odpowiedź zgłasza się do odpowiedzi a w przypadku udzielenia błędnej, do odpowiedzi mają możliwość zgłoszenia się kolejne zespoły.
 3. Drużyny kompletują punkty, a o końcowej kolejności decyduje zdobyta ich największa ilość. 
 4. Zgłoszenia drużyn do dnia 24 kwietnia 2023 roku /poniedziałek/ 
  /do wychowawców  klas IV/
 5. Jury: Przewodniczący – Pan  Henryk Górka, członkowie – wychowawcy klas czwartych.

a

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO/PLAKAT:

 1. Uczestniczyć mogą pojedynczy uczniowie oraz  zespoły uczniów z poszczególnych klas /I – VIII/.
 2. Forma plastyczna wykonania plakatu dowolna.
 3. Zgłoszenia prac do dnia 24 kwietnia 2023 roku /poniedziałek/.
  /do wychowawców  klas IV/
 4. Jury: Przewodniczący – Pan Marcin Cziomer , członkowie – wychowawcy klas czwartych.

a

REGULAMIN KONKURSU WYSTROJU SAL:

 1. Uczestniczą wszystkie klasy od I do VIII przygotowując wystrój klas.
 2. Punktacji podlegać będzie zarówno odpowiednio przygotowana gablotka klasowa jak również ogólny wystrój klasy.
 3. Tematyka związana z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 4. Termin zakończenia prac 24 kwietnia 2023 roku /poniedziałek/.
 5. Jury: Przedstawiciele wychowawców klas I – VIII

a

OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW 28 Kwietnia 2023 roku