Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

Ogłaszamy zapisy do Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów.

Chętnych zapraszamy do kontaktu do dnia 9.11.2022 r. Nauczycielami udzielającymi informacji są p. Lidia Laskosz i p. Agnieszka Stefańska.

Olimpiada jest wieloetapowa. Etap pierwszy odbędzie się 21.11.2022 r.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz mają możliwość składania dokumentów do wybranej szkoły z pierwszeństwem w rekrutacji.

Więcej informacji na stronie:

oraz: https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-20222023/

Zachęcamy do wzięcia udziału w olimpiadzie!