Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2022”

Drodzy Uczniowie !

Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2022”.

Celem konkursu jest rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, poprzez połączenie nauki z zabawą oraz upowszechnienie wiedzy matematycznej.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na jego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut. Uczniowie przystąpią do testów konkursowych w czterech kategoriach:

Żaczek – klasy 2;

Maluch – klasy 3 i 4;

Beniamin – klasy 5 i 6;

Kadet  – klasy 7 i 8.

Termin konkursu : 17 marca 2022 r. godz. 9.00

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele matematyki (kl. 4 – 8) oraz wychowawcy (kl. 2 – 3) w terminie do 4 lutego 2022 r. (piątek).

Należy dostarczyć:

  • wpisowe 12 zł
  • wypełnione i podpisane oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych –załacznik

Każdy uczestnik konkursu otrzyma zabawkę logiczną ZAPLĄTANY KANGUREK.

Proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na stronie https://www.kangur-mat.pl w zakładce ZASADY.

Szkolny koordynator konkursu

Dominika Nowak

plakat2022