Informacja dla uczniów i rodziców klas ósmych.

Informacja dla uczniów i rodziców klas ósmych.

Świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie odbierają osobiście w dniu zakończenia roku szkolnego. W przypadku nieobecności ucznia na uroczystym rozdaniu świadectw, wspomniane dokumenty można odebrać w sekretariacie szkoły – odbiera uczeń lub jego prawny opiekun (rodzic). Inna osoba może odebrać dokumenty tylko na podstawie poświadczonego notarialnie upoważnienia.