Informacja dla tegorocznych Absolwentów i ich Rodziców

Szanowni Państwo,

od środy, 3 lipca 2024 r., w sekretariacie szkoły (w godz. 9.00 – 13.00) będą wydawane zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistów.

Zaświadczenie może odebrać absolwent osobiście, jego rodzic/opiekun prawny lub inna pełnoletnia osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Z poważaniem

Sabina Kasprzyk

Wicedyrektor SP 55