Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 55
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Krakowie

ul. Dobczycka 20
30-620 Kraków
tel/fax: 12 655-02-66 
tel kom: 609-906-433
e-mail: sp55@mjo.krakow.pl

Sekretariat czynny:
poniedziałek:   9.00 – 17.00
wtorek – piątek:   7.00 – 15.00
w dni wolne od zajęć:   8.00 – 14.00

 

Inspektor Ochrony Danych – RODO

Imię i Nazwisko: Krzysztof Krall
Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
Adres mailowy – inspektor3@mjo.krakow.pl