Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo,

Obowiązkowe zebrania z rodzicami odbędą się 5 maja 2021 r. (środa) w formie zdalnej poprzez platformę TEAMS.

Godziny zebrań:

  • Klasy I – III godz. 17.00 – poprzez kanał edukacja wczesnoszkolna
  • Klasy IV – V godz. 17.30 – poprzez kanał zajęcia z wychowawcą
  • Klasy VI – VIII godz. 18.00 – poprzez kanał zajęcia z wychowawcą

Rodzice z Wychowawcą łączą się przez konto i login własnego dziecka w aplikacji Teams
o podanej wyżej godzinie. Nauczyciel będzie sprawdzał obecność Rodziców poprzez odczytanie listy uczniów z listy klasowej, więc prosi się o włączenie mikrofonów i kamerek na ten czas.
Po omówieniu spraw klasy, sprawy indywidualne można załatwiać poprzez umówienie się
z Wychowawcą na łączenie.

W przypadku potrzeby indywidualnego kontaktu z nauczycielem przedmiotu prosimy
o wykorzystanie e-dziennika do korespondencji.

Proszę o zapoznanie się z bieżącymi ocenami swoich dzieci, frekwencją i uwagami poprzez dziennik elektroniczny zakładkę „Uczeń NOWOŚĆ”.