UWAGA! – Organizacja pracy

Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą na teren placówki, zostawiają dzieci w przedsionku szatni. Uczniów klas pierwszych z szatni odbiera wychowawca i zaprowadza do sali. Uczniowie klas starszych z szatni do sali lekcyjnej przemieszczają się sami.

Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych mogą wchodzić do budynku szkoły (szatnia- przedsionek) przez pierwszy miesiąc nauki.