UWAGA! Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. nauka zdalna

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowań na Covid 19 w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

Na wniosek rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, dla dzieci z klas I-III  szkoła może zapewnić opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych pozostają bez zmian.

Szczegóły informacji można znaleźć pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach