SZKOLNY KONKURS „MÓJ MATEMATYCZNY LAPBOOK”

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV – VII do udziału w Szkolnym Konkursie Matematycznym „MÓJ MATEMATYCZNY LAPBOOK”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSUMÓJ MATEMATYCZNY LAPBOOK”

Cele konkursu:

Popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz Lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy książki. Rozwijanie umiejętności plastycznych i zdolności manualnych uczniów. Budzenie wrażliwości estetycznej. Zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach. Doskonalenie umiejętności przekazania i zaprezentowania własnej wiedzy.

Uczestnicy konkursu:

Uczniów klas IV – VII zachęcamy do wykonania Lapbooka matematycznego zgodnie z  wybranym tematem:

Tabliczka mnożenia”

W gąszczu figur geometrycznych”

Liczby i ich własności”

Bryły”

Warunki konkursu:

  1. Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie i samodzielne wykonanie książki tematycznej w formie Lapbooka, który dotyczyć będzie dowolnej dziedziny matematyki.
  2. Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia. Nauczyciele mogą jedynie udzielać konsultacji merytorycznych. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana. Każdy z uczniów powinien złożyć na konkurs tylko jedną pracę.
  3. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji Lapbooka – czyli książki na kolanach. Jest to rodzaj teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te nie są gromadzone jak materiały wycięte z gazet. Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. Wszystko umieszczone jest w kieszonkach, kopertach, książeczkach oraz schowkach o różnych kształtach i na kolorowych karteczkach. Nie dopuszcza się prac wykonanych z materiałów sypkich.
  4. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach min A2 lub większy i zawierać minimum 10 kieszeni, skrytek, schowków itp.
  5. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.
  6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów i będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Rodzic/Prawny opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz w portalach społecznościowych szkoły.

Termin składania prac:

Prace należy oddać organizatorom do 2.06.2023 r. (każda praca musi być podpisana na odwrocie pracy).

Ocena prac i nagrody:

  1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: przewodnicząca: p. Dominikę Nowak, p. Elżbietę Jaskowską oraz P. Marcina Ciomera.
  2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: zgodność z tematem, samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną oraz estetykę.
  3. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Organizatorzy:

p. Dominika Nowak oraz p. Elżbieta Jaskowska

Krótka informacja 😊

Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, kopertach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa Lapbook (czyli tzw. „książka na kolanach”) . Do zrobienia Lapbooka potrzebujemy brystolu, tekturowej teczki lub kartonu. Oprócz tego przydadzą nam się nożyczki, klej, taśma klejąca, zszywacz, dziurkacz , kartki różnego formatu i koloru oraz koperty.

Instruktaż youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II