Strajk nauczycieli – informacja

W związku ze strajkiem nauczycieli, dnia 8 kwietnia 2019 r. zawieszam zajęcia dydaktyczne.

mgr Janusz Świerczek

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie

 

********************************************************

 

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiadanym, bezterminowym strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia 2019 roku,  istnieje duże prawdopodobieństwo zawieszenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych na czas akcji strajkowej w Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie.
W związku z powyższym proszę o uwzględnienie możliwości zamknięcia szkoły w określonym terminie i konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie

mgr Janusz Świerczek