Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu www.portaledukacyjny.krakow.pl
Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru – odbywa się to w terminie 1-31 marca 2021 r.

W związku z pandemią i obostrzeniami z nią związanymi w tym roku szkolnym nie będzie dnia otwartego podczas rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zamiast tego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły zamieszczoną na stronie w postaci filmu Oferta SP nr 55 w Krakowie.