PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – informacje

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 8-10 grudnia (wtorek, środa, czwartek) przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty. Będzie się on odbywał w nieco innych warunkach niż do tej pory, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa wedle ustaleń:

wtorek – język polski: 120 min. (180 min. dla uczniów z dostosowaniem),

środa – matematyka: 100 min. (150 min. dla uczniów z dostosowaniem),

czwartek – język angielski: 90 min (135 min. dla uczniów z dostosowaniem).

W tych dniach uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły wejściem przez szatnię (obowiązek dezynfekcji rąk) w maseczkach/przyłbicach z dozwolonymi tylko przyborami piśmienniczymi (pióro/długopis z czarnym tuszem niezmazywalnym, linijka na matematykę) o wyznaczonych porach:

uczniowie klasy 8A – 8.45

uczniowie klasy 8B – 8.50

uczniowie klasy 8C – 8.55

Następnie udają się do wyznaczonych sal, w których w pięcioosobowych grupach będą pisać egzamin we wspomniane dni. Przydział sal dla uczniów zostanie przekazany poprzez dziennik elektroniczny. Do sal niedozwolone jest wnoszenie telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (kalkulator, smartwatch).

Po skończonym egzaminie uczniowie klas ósmych wracają do domu. W tych dniach ósmoklasiści nie mają żadnych lekcji w zdalnym nauczaniu. W poniedziałek i piątek lekcje na platformie Teams odbywają się bez zmian.

Może się zdarzyć, że z powodu konieczności obecności jakiegoś nauczyciela w szkole podczas trwania egzaminu będą odwołane wybrane zajęcia w klasach 4-7. Zmiany proszę sprawdzać w e-dzienniku. Łączenia w zdalnym nauczaniu klas 1-3 w czasie egzaminu nie ulegną zmianie.