Podzielmy się dobrem!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego przygotowania tegorocznej Szlachetnej Paczki.

Od poniedziałku, na terenie szkoły, odbywać się będzie zbiórka rzeczowa oraz do puszek.

Wszystkie informacje na temat wybranej osoby potrzebującej znajdują się w zakładce Szlachetna Paczka.

Razem możemy więcej!!!